به نام خدا

اولین تایپیک در انجمن تابلوهای روان فول کالر و تلویزون شهری رو افتتاح میکنیم:rolleyes:
امیدوارم که این انجمن با تجربیات و نظرات شما دوستان و همکاران گرامی پربار بشه

اول از همه...