آره منم این افکت رو زیاد دیدم و افکت جالبی هم هست . ولی فک نمیکنم بدون PWM بشه ها !!!