سلام
خیلی خوب میشد چند تا عکس هم قرار می دادید!
همینطور نحوه عملکردشون رو اگر در قالب فیلم بشه نشون بدین خیلی خوب میشه!من شنیدم این پیکسل ها که فکر کنم دات پوینت بهش میگن با یه پروتکل خاصی به هم...