در مورد اینکه برچسب جیوه ای رو باید از کجا تهیه بشه ؟ از چه صنفی
و بیشترین کاربردشون حالا بغیر از اینجا دیگه کجا استفاده داره؟
با تشکر


آموزش طرز ساختآموزش دوم طرز ساخت