جالبه ... من با برچسب دودی و شیشه و آینه درست کردم اما تصویر یک مقدار سایه داره. چطور باید این سایه رو از بین ببرم؟