سلام و عرض ادب

جناب جباری برای برچسب جیوه ایی که روی شیشه قرار میگیره درصد خاصی باید باشه؟!