سلام
به نظر من خوب نیست. همینطور که شدت نور و زاویش کمه کیفیتشم باید کم باشه.
خودم یه مارک خریده بودم 60 تومن که اگه ولتاژ بیشتر از 1.9 اعمال میکردی میسوخت نورشم خیلی کم بود. کیفیت رو نمیشه فنای...