سلام
درایورهای معمولی موجود در بازار تا حداکثر 2 آمپر رو تحمل میکنند ولی همیشه توصیه میشود که نصف این مقدار استفاده شود یعنی در این حالت یک آمپر باید استفاده گردد. لذا برای ریسه نوع 5050 RGB به طول...