چون این پورت دیگه چندان در سیستم های بازار وجود نداره و مشخصا ازش استفاده ای نمیشه!البته بعضی کنترلرها هنوز هم با پورت com عرضه میشن و البته قیمت بیشتر از نوع معمولی دارن