با سلام
یه مدل فلاشر اخیرا تو بازار اومده که واسه هر کانال مجزا میشه شدت نور خروجی رو کم وزیاد کرد
که وقتی ولتمتر به خروجیها وصل کردم دیدم که با تغییر پتانسیومتر تنظیم شدت نور ولتاژ خروجی کم وزیاد...