سلام

فلاشر ثابت؟ ولوم را چک کنید و در غیر اینصورت مشکل از DIP است که به احتمال زیاد از انواع بی کیفیت بازار استفاده شده!