معمولا امکانات خارج از محدوده نرم افزارهای تابلو روان رو در بازار با نرم افزار سوئیش مکس درست میکنن. این افکت شما هم به احتمال فراوان با این نرم افزار یا نرم افزارهای مشابه ساخته شده.