سلام
اولا که البته خودتون هم گفتین سایزش رو ظریفتر بکنین - سری قبلی یکم زمخت بود و پشت تابلو بد دیده میشد.
دوما قاب برای فلاشر ایده خوبیه. مشتری ها اکثرا به اینکه چرا این همش بیرونه و دل و رودش...