سلام
بله یکی هستن.فقط چون در برخی موارد کارت صوتی و یا تجهیزات دیگر یو اس بی شاید به برد وصل بشه از دو پورت استفاده شده که در صورت اشغال بودن یک پورت، با پورت دیگه بشه اطلاعات رو به کارت کنترل منتقل...