دوست عزیز فلاشر شما از فلاشرهای فروشگاه هست؟اینجور که مشخصه شما از نوع دیگری استفاده میکنین و مشخصا هر نوعی روند عملکرد خاصی داره و یکسان نیستن