جناب مهندس شعبانعلی جزو اساتید به نام حوزه تجارت هستن و دوره های آموزشی زیادی هم برگزار می کنن علی الخصوص دوره mba!
ایشون جزو اساتید موسسه آموزشی آتیه هستن و تا جایی که هم خبر دارم اونجا دوره mbaرو...