من با مقاومت 560اهم همی ماسفت 45N03رو میزارم کارهای امپر بالام کار میکنه