در نرم افزار led show فعلا امکان متن روان از راست به چپ می باشد. در مورد شدت نور هم خدمتتون عرض کنم که هم می تونه از نوع جنسی که استفاده می کنید باشه و هم از نوع کانفیگ نادرست