مهندس جان ال ای دی های guhon در مقایسه با hg چه برتری هایی داره؟
به صورت عملی آزمایش خودشو پس داده؟