تلویزیون شهری (Large LED Display ) یک تابلو تبلیغاتی میباشد که قابلیت های پخش فیلم ، انیمیشن ، تیزرهای تبلیغاتی ، عکس و… که نیاز های تبلیغاتی شرکتها یا ارگانها را برآورده میسازد .

اجزای مختلف...