با سلام
دوستان امروز داشتیم والیبال برزیل با فرانسه رو میدیدیم که یک لحظه که تیمها برای استراحت زمین رو ترک کردند روی تور والیبال متن ها و شکل های متحرک ظاهر شدند دوستان اگر اطلاعاتی در این مورد...