سلام
اولا که خواهش میکنم و از بابت پاسخگویی به وظیفه خودمون عمل کردیم و زکات علم ناچیزمون رو پس دادیم و هیچ منتی روش نیست!
برای موردی که فرمودین حق با شماست جای تجهیزات تابلو روان خالیه ولی به چند...