من با شاتل تا الان مشکلی نداشتم . قبلا از مخابرات اشتراک میگرفتم اما شاتل نسبت به اینترنتی که مخابرات ارائه میده خیلی بهتره . در مورد صبانت هم من از دوستان خیلی تعاریف منفی شنیدم .