با سلام
اخیرا به دلیل وجود برخی از مشکلات در سرورهای اانجمن و فروشگاه باالجبار تغییراتی در سیستم داده شد تا این مشکلات رفع گردند.لذا از کلیه کاربران انجمن تقاضا می شود نحوه دسترسی به انجمن و فروشگاه...