باسلام


آیا میشه از کنترل داریور RGB سه تا ریسه تک رنک جدا از هم به رنگ های قرمز سبز آبی راه اندازی روشن کرد؟


با سپاس