بنام پروردگاروباسلام
شاتل!بله همین شاتلی که همیشه درکشوراول می شود واینقدربه جوایزش می نازه بااین قیمت زیادش ولی سرعت مزخرف~x(ضاهرا شاتل باج می ده ویک ظاهر خصوصی داره:-?خداکنه من اشتباه کنم....