دوست عزیز برای جواب دادن به سوالتون صبر بکنین و یک سوال رو چند بار مطرح نکنید