با سلام
چه در زمینه تابلو و چه در هر زمینه ای کار کردن نیازمند صرف زمان و انرژی هست و مشخصا اگر شما شغل اولیه داشته باشین و به این شغل نرسین به طور واضح ضرر مالی می*گذارین مگر اینکه شاگرد داشته...