سلام و سپاس از انجمن و مطالب عالی.

تقریبا تو بازار ( ال ای دی کلاهی و اوال) من هیچ کدوم از این مارکا رو ندیدم، البته باید اعتراف کنم که خیلی هم درگیرش نبودم
بیشتر مارکای زئوس (که اونم کیمیاست)...