دوستان یک سایت خوب برای فروش قطعات تابلو روان یا یک فروشنده خوب معرفی کنید که هم جنسش خوب باشه هم قیمتش
همه میگن ما وارد کننده ایم!!! کی راستشو میگه همه شدن نمایندگی پاور cl!!!
~X(
فروشنده معنبر...