سلام
اینطور که بنظر میاد برد ایرانی باشه ولی به شخصه اصلا تا امروز با چنین بردی برخورد نداشتم!
تو چه نوع تابلویی استفاده شده؟تک رنگ یا فول کالر؟
باید از روی نوشته های روی برد اسم سازنده مشخص باشه...