سلام
تا جایی که من میدونم این دو تا از نظر تولید رنگ تقریبا در یه سطحی هستند و فقط فاصله حداقل برای دید مناسبشون فرق داره و برای P20 بیشتره!البته نوع هاب هم مهمه و باید هاب 40 باشه.
برد کنترل اگر...