برد های ls هم خیلی خوبن و افکت های آماده زیادی هم دارن