سلام
میتونید روی میله های فلزی مثلا استیل نصب کنید و از دو سمت به جایی جوش یا پیچ کنید.البته با صاحب کار هماهنگ کنید که هزینه های این چنینی مربوط به خود شماست.