دنبال یک ماژول هستم که سه تا ال ای دی
بصورت مثلث کنار هم قرار دارن اندازش ۱۶در۳۲ هستش بیست تا ال ای دی سه تایی در در ردیف و ده تا ال ای دی سه تایی در ستون
ال ای دی ها که گفتم سه تا کنار هم هستن...