ای بابا هر جا میبینی میگن بخاطر تجاری بودن و.... ول کنین این حرفا رو پس نشر علم وحقوق بشر چی میشه؟اون نمیگه تو نمیگی من نمیگم پسرکی بیاد بگه من خودم هر جی یاد بگبیرم قول میدم همین جا اموزش بدم