دوست عزيزبنظرم ترانزيستورهاي ماسفت خيلي خوبه البته بستگي داره به جريان مدارت كه چقداست من خودم مدتهاست ازماسفت براي درايوتابلوهام استفاده مي كنم