سلام لطفا نحوه اتصال ترانزیستور رو به مدار اموزش بدید
اگه اینطور متصل کنیم که جریان زیادی میکشه و با عث سوختن ای سی میشه