ابعاد دقیق شما میشه 64*160 می شه برای هر دو نوع P20 و P16 که رزولیشین P20 میشه 32*80 پیکسل و رزولیشین P16 میشه 40*100 پیکسل . اندازه ماژول ها برای هر دو مورد هم 16*32 سانتی متر می باشد.الان قیمت...