با سلام

با توجه به اینکه کمبود بخشی که آخرین ارسالات و فعالیت کاربران را نشان دهد احساس میشد، لذا این قابلیت به انجمن اضافه شد!
در ضمن در صورتی که کمبود و یا مشکلی در این بخش مشاهده نمودید در همین جا مطرح نمائید.