نسخه جدید نرم افزار آیسافت پرو 2.22 برای کارهای نورپردازی آماده و ارائه گردید.
برای دیدن مشخصات نرم افزار جدید میتوانید از آدرس زیر استفاده نمایید:
http://www.ainour.com/newsdesk_info....BE%D8%B1%D9%88