با سلام


لو گوی فلش در تابلو روان به چه صورت افکت گذاری میشوداگر در سوئیچ مکس هست نام افکت مناسب از چیه؟

با تشکر از دوستان