با سلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات
جهت ایجاد پویایی انجمن و تشویق کاربران فعال برخی تغییرات در عناوین کاربری ایجاد شد و برخی محدودیت ها نیز برای کاربران تازه وارد به شرح زیر ایجاد شد:

1- کلیه کاربران به محض عضویت در انجمن عنوان کاربری "کاربر تازه وارد" را دریافت می نمایند.
2- سطح کاربری "کاربر عادی" به صورت سیستمی تغییر خواهد یافت. بدین صورت که کاربران تازه وارد با حداقل 15 پست تبدیل به کاربر عادی خواهند شد.

در برخی از انجمن ها برای کاربران تازه وارد محدودیت هایی ایجاد می شود. البته اکثر امکانات موجود است.

محدودیت های اعمال شده برای کاربران تازه وارد:
1- عدم امکان ارسال پیغام خصوصی به دیگر کاربران
2- عدم مشاهده محتوای پیوست شده برخی انجمن ها

التماس دعا