هزینه نصب بسته به خدمات و مکان نصب فرق میکنه و میتونه چندین مورد رو شامل میشه اعم از جرثقیل،داربست،سیم کشی و ....
در هر صورت قبل از معامله باید کاملا طی بشه که این هزینه ها بر عهده چه کسی خواهد بود...