سلام ی مین برد دارم برای تابلو روان رنگی هستش نمیدونم نرم افزارش چیه فکر کنم مدلش FID1 باشه