برای پرسش یک سوال و یا بحث در یک مورد باید یک موضوع جدید ایجاد نمائید. با توجه به اینکه با ایجاد سوال در ارسالهای سایرین علاوه بر اینکه باعث عدم برقراری نظم انجمن می شود باعث می شود فرد مورد نظر نیز به جواب سوال خود نرسد
قبل از ارسال موضوعات جدید توجه به موارد زیر ضروری است:
1- قبل از ارسال حتما از طریق گزینه جستجو در بالای صفحه به جستجوی دقیق سوال خود بپردازید و در صورت عدم یافتن پاسخ خود به ایجاد موضوع اقدام نمایید.
2- عنوان موضوع ارسالی حتما باید رسا، کامل و خلاصه باشد از ارسال کلماتی همچون کمک فوری، درخواست کمک، یکی کمک کنه و ... جداً خودداری نمائید.
3- حتما در انجمن مرتبط با موضوع خود به ایجاد موضوع جدید بپردازید.

عدم رعایت موارد بالا باعث حذف موضوع شما می شود پس حتما رعایت نمایید.

نحوه ایجاد موضوع جدید:
1- انجمن متناسب با موضوع خود را از صفحه اول انجمن انتخاب نمایید مثلا انجمن نورپردازی فضاهای شهری

2- در بالای صفحه گزینه ارسال موضوع جدید را انتخاب نمائید.

3- صفحه جدیدی به صورت زیر باز خواهد شد.

همانگونه که مشخص است در بخش های نمایش داده شده ابتدا عنوان موضوع خود را وارد نمائید سپس متن موضوع جدید را وارد نمائید.
نکته: توسط ابزاری های بالای صفحه می توانید فرمت متن(بولد؛ایتالیک و ...)، وارد کردن لینک و عکس و ... را تغییر و یا ایجاد نمائید.

4- در انتها بر روی گزینه ارسال موضوع کلیک نمائید.
نکته: می توان با انتخاب گزینه پیش نمایش قبل از ارسال یکبار به صورت واقعی متن نمایش داده شده را مشاهده کرد و در صورت وجود ایراد ویرایش کرد.