جهت طراحی و ایجاد متون و تصاویر و ... بر روی کارت های شرکت Xixun از نرم افزار LedEditor استفاده می شود. این شرکت نرم افزار دیگری جهت پیکره بندی تابلوهای خود نیز ارائه داده است تا تنظمیات مورد نیاز این کارت ها از طریق این نرم افزار به کارت اعمال شود.
در واقع نرم افزار LedSet به عنوان دستیار نرم افزار LedEditor عمل می نماید و بدون این نرم افزار تابلو بصورت درست عمل نخواهد کرد. در این نرم افزار امکاناتی جهت تغییر طول و عرض تابلو، تنظمیات شبکه کارت کنترل، تست و راه اندازی کارت کنترل و تابلو و ... در نظر گرفته شده است.
این نرم افزار جهت استفاده برای تمامی کارت های کنترل این شرکت شامل معمولی و کاسکید می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
لیست کارت های کنترل پشتیبانی شده:

  • A31
  • A20
  • A10
  • M31
  • M20
  • M10
  • C10
  • K10
  • K20


دانلود نرم افزار LedSet نسخه دوم - تاریخ : 11 اوت 2014
دانلود - 3 مگابایت

رمز فایل:
کد:
www.lightiran.com