هر اندازه که یک قطع برش داره و نمیشه هر جایی برید!راه اندازی ازشون بسیار ساده هست و اگر دنبال مطلب بیشتری هستین عبارت نئون فلکس یا نئون ال ای دی رو جستجو کنین.منبع متمرکز خاصی وجود نداره