کاربران انجمن می توانند جهت ارتباط با یکدیگر از طریق پیغام خصوصی با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند و در مورد موضوعی که نمی خواهند و یا نمی توانند در انجمن بپرسند از یکدیگر ارسال نمایند.
برای ارسال پیام خصوصی رعایت موارد زیر الزامی است و در غیر اینصورت با کاربر متخلف برخورد خواهد شد:
1- ارسال هرزنامه و پیام توهین آمیز به سایر کاربران و یا ایجاد مزاحمت
2- ارسال بیش از حد پیغام خصوصی به اعضای انجمن که باعث مشکل در انجمن شود
3- تبلیغات و یا فروش کالا و خدمات

برای ارسال پیام خصوصی به صورت زیر عمل نمائید:
1- ابتدا نام کاربری فرد مربوطه را از طریق پست های موجود پیدا کنید.


2- روی عبارت نام کاربری فرد مربوطه کلیک نمائید تا کادری به صورت زیر ظاهر شود.


3- در این کادر روی عبارت پیام شخصی کلیک نمائید تا پنجره ای به صورت زیر ظاهر شود.


در این صفحه در بخش "عنوان"، باید عنوان پیام خصوصی خود را وارد نمایید . در بخش "متن پیام خصوصی" هم متن پیام خود را وارد نمائید. بعد از اتمام این مراحل روی دکمه "ارسال پیام" کلیک نمائید.