ماژول های تابلو روان با توجه به نوع عملکرد،رنگ و ... برای ارتباط از پورتهای ارتباطی متفاوتی استفاده می نمایند. به این پورت های ارتباطی هاب گفته می شود. برای ارتباط بین برد کنترل و ماژول چندین نوع هاب وجود دارد که عبارتند از: هاب 08،هاب 12، هاب 40، هاب 75 و هاب 90
برخی از این هاب ها در ویژگی هایی با هم اشتراک دارند لذا این امکان وجود دارد که دو نوع ماژول با عملکرد یکسان ولی هاب های متفاوت عرضه شوند. هاب 08 و هاب 12 از جمله این موارد اشتراک هستند.
هاب 08 در واقع ترکیب دو هاب 12 است. لذا اشتراک در پین بندی وجود دارد . در شکل زیر پین بندی هاب 12 و هاب 08 را مشاهده می نمائید:
هاب 08:


هاب 12:

همان گونه که از طریق شکل نیز مشخص است هاب 12 دارای یک سیگنال برای رنگ سبز(G) و یک سیگنال برای رنگ قرمز (R) است. در حالی که هاب 12 دو برابر بوده و دارای سیگنال های رنگی R1 و R2 برای رنگ قرمز و G1 و G2 برای رنگ سبز است.

با دقت در این اشتراکات می توان به سادگی در یافت که با ترکیب دو هاب 12 یک هاب 08 ایجاد می شود. بر روی بردهای کنترل موجود در بازار به ازای هر دو هاب 12 یک عدد هاب 08 قرار داده می شود.
برای ماژول سه رنگ مانند RG و RB از هر دوی این هاب ها استفاده می شود. البته این واضح است که هاب 12 نوع به صرفه و معقول برای این نوع ماژول است ولی برخی تولید کنندگان از این نوع استفاده می نمایند.
حال اگر شما در یک تابلو از ماژول هایی با هاب 08 استفاده نمائید ولی بعدا به دلیل خرابی یکی از ماژول ها مجبور به جایگزینی این ماژول ها با نوع هاب 12 شوید چکار می توانید بکنید؟چاره کار استفاده از مبدل این دو نوع هاب به یکدیگر است.
در این مبدل که ما طراحی و آماده نموده ایم می توانید هاب 12 را به هاب 08 و بالعکس تبدیل نمائید. فیبر مدار چاپی در اندازه 2.5 در 2 سانتی متر و به صورت دو لایه طراحی گردیده است.

کاربرد عملی این تابلو را به صورت زیر فرض نمائید:

یک تابلو با دو سطر و سه ستون با هاب 08 :

08<<08<<08 - سطر اول
08<<08<<08 - سطر دوم
حال فرض کنید یکی از ماژول ها خراب شود و بخواهید با ماژول هاب 12 تعویض نمائید یعنی به صورت زیر:

12<<08<<08 - سطر اول
08<<08<<08 - سطر دوم
برای این منظور در ارتباط بین دو ماژول با هاب 08 و هاب 12 از این مبدل استفاده نمائید. بدین صورت که خروجی ماژول هاب 08 را به مبدل وارد نموده و خروجی هاب 12 را از مبدل دریافت کرده و به ماژول هاب 12 اعمال نمائید.


فایل پیوست شامل:
شماتیک برد مبدل
فیبر مدار چاپی طراحی شده

محدودیت دسترسی: کاربر تازه وارد

دانلود:
Hub08 to Hub12.rar